Berlič obsojen ponarejanja listin v Fištravčevi kampanji

Izrek sodbe mi je sodišče poslalo anonimiziran. Javnost, ker je tak zakon sprejel državni zbor, ne sme izvedeti, da sta Berlič in Fištravec obsojena goljufije v kampanji.

Advertisements