Kršimo ustavo? Pa kaj, saj bomo spremenili ustavo!

»Državni zbor lahko spremeni ustavo, ne sme pa tega storiti s »sprevrženim namenom nadigrati ustavnega sodišča,« je poslance v ustavni komisiji marca lani posvaril poročevalec strokovne skupine pravnikov, ki jo je za ta primer ustanovila ustavna komisija Rajko Pirnat.  Povrhu so bili v strokovni skupini tako različnih stališč, da jim ni uspelo pripraviti usklajenega mnenja niti o vprašanju, ali strokovna skupina predlog spremembe ustave podpira ali ne.

Igra sprevrženih namenov

Tudi zaradi teh ostrih in tehtnih opozoril pravosodnega ministra v času osamosvajanja, Rajko Pirnat pa je tudi predstojnik Katedre za upravno pravo na ljubljanski pravni fakulteti, je postopek obstal. A ta teden se je v državnem zboru našlo 60 poslancev, ki so tudi uradno začeli  igro, da bi s »sprevrženim namenom nadigrali ustavno sodišče.«

Ravnanje je sprevrženo tudi, ker skušajo vladajoči s tem prikriti lastno nepošteno ravnanje, niso namreč spoštovali obvezne sodbe ustavnega sodišča, po kateri bi morali sistem financiranja osnovnih šol popraviti že pred dvema letoma, s čemer so od takrat odgovorni za diskriminiranje otrok in njihovih staršev, ki morajo po nepotrebnem plačevati za obvezno izobraževanje.

Za začetek spreminjanja ustave je glasovalo vseh 52 poslancev vladne koalicije:  SMC (35), Desus (11) in SD (6). Za je bilo tudi vseh pet poslancev levice, še tri glasove pa so prispevali napovezani Alenka BratušekMirjam B. Klanjšček in Matjaž Hanžek. 

Toliko glasov zadošča tudi, da spremenijo ustavo.

Kršimo ustavo? Pa kaj, saj bomo spremenili ustavo!

Odziv, da skušajo dolgotrajno nespoštovanje sodbe ustavnega sodišča odpraviti s spremembo člena ustave o osnovnem šole, bi bi bil bolj očitno sprevržen le še, če bi v ustavo dodali kar člen, v katerem bi pisalo, da za SMC, Desus, SD in Levico ustava in sodbe ustavnega sodišča ne veljajo.

Tudi za to imajo dovolj glasov: 60.

Z zelo ostrim stališčem so takšno ravnanje politikov obsodili trije ugledni pravniki: Matej Avbelj, Andraž Teršek in Jurij Toplak, ki ostro kritizirajo tudi premiera Mira Cerarja, ki je pred prevzemom politične funkcije veljal za eno pravnih avtoritet v državi.

Protest objavljam v celoti:

“Parlament je z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev začel postopek spremembe ustave. Njen namen je razveljaviti učinke odločbe ustavnega sodišča v zadevi U-I-269/12. V tej zadevi je ustavno sodišče odločilo, da je državni zbor kršil pravico otrok in njihovih staršev do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja ne glede na ustanovitelja šole. Presodilo je, da državni zbor za poseg v to pravico ni ponudil nobenega ustavno dopustnega razloga. Vladajoča koalicija, ki jo vodi profesor ustavnega prava, je več kot tri leta odločbo ustavnega sodišča preprosto ignorirala. Pravice slovenskih otrok do enakopravne obravnave na področju obveznega osnovnošolskega izobraževanja so tako ostale kršene. Tako ravnanje je ustavnopravno nevzdržno. V luči dejstva, da so človekove pravice odraz politične morale, pa je tudi moralno zavržno. Po tem ko je tako stanje trajalo cela tri leta, se je vladajoča koalicija, ob podpori poslancev Levice, odločila spremeniti ustavo. Tako ravnanje, za katerega oblast vsa ta leta ni navedla prav nikakršnega ustavno dopustnega razloga, ki bi prestal vsaj presojo razumnosti, pomeni zlorabo pravne oblike ustavnega amandmaja. Gre torej ne le za nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, za, gre za kršitev bistva ustavne demokracije. Ta bi bila, v primeru svoje uresničitve, pred ustavnim sodiščem sankcionirana z ugotovitvijo neustavnosti ustavnega amandmaja.
Spodaj podpisani zato pozivamo slovenski parlament, še posebej pa predsednika vlade, da ta ustavnopravno nesprejemljiv in moralno zavržni postopek spremembe slovenske ustave, ki tudi sicer ne uživa nikakršne podpore med slovensko ustavnopravno stroko, nemudoma ustavi.”

Dr. Matej Avbelj
Dr. Andraž Teršek
Dr. Jurij Toplak

Advertisements

11 thoughts on “Kršimo ustavo? Pa kaj, saj bomo spremenili ustavo!

 1. Vlada univ. profesorja prava dr. Mira Cerarja, ki tri leta brezobzirno ignorira veljavno odločbo Ustavnega sodišča RS, in parlamentarna ustavna komisija univ. prof mednarodnega prava na FDV ter predsednika DZ dr. Milana Brgleza, ki skuša na pravno in etično zavržen in sprevržen način pobalinsko “prelisičiti” in “kolateralno” odpraviti veljavno odločbo najvišjega varuha in interpreta ustavne ureditve in vladavine prava v RS (Ustavnega sodišča RS), sta postali z zadnjim aktom preglasovanja “ustavne večine” 60 poslancev leve koalicije in opozicije najnevarnejši razgraditeljici veljavne ustavne ureditve in vladavine prava v državi ter objektivno najmogočnejši rušilki večstrankarske parlamentarne demokracije v RS.

  Od najvišjih državnih funkcionarjev in politikov, ki ne spoštujejo in celo dejavno prezirajo odločbo Ustavnega sodišča RS, ki ima v civiliziranih, demokratičnih in pravnih državah zadnjo besedo pri varovanju in interpretiranju veljavne ustave RS, seveda ni mogoče pričakovati, da bodo njihovo “revolucionarno” posiljevanje in prilagajanje prava zaustavila javno objavljena zgrožena in strokovno utemeljena nasprotna pravna mnenja uglednih profesorjev pravnih ved, dr. Rajka Pirnata, dr. Mateja Avblja, dr. Andraža Terška in dr. Jurija Toplaka. Še manj bodo samopašni in naduti ministri ter poslanci leve “ustavne večine” verjetno pripravljeni prisluhniti javno objavljenemu in utemeljenemu svarilu varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer.
  Očitno bodo tudi po predvideni “revolucionarni” spremembi veljavne ustave dodatno diskriminirani starši in otroci z zasebnih osnovnih šol prisiljeni iskati pravico in pravičnost pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

  Všeč mi je

 2. Ne vem, čemu tako dramatično protestirate. Rdečkarji so pač kriminalci in tega ne počnejo prvič. V devetdesetih smo državljani izglasovali dvokrožni večinski volilni sistem, pa so ga rdečkarji z izdajalsko SLS povozili z ustavno spremembo, od takrat do danes je proporcionalni volilni sistem, ki so nam ga vsilili kljub referendumski volji, s strankokracijo praktično že povsem uničil Slovenijo.

  Všeč mi je

 3. Cerar je moralno pokvarjen, ker ni izvršil odločbe enako pokvarjenega Ustavnega sodišča.

  V konfliktu med tema dvema pokvarjencema je treba dati prav Cerarju! Odločitev Ustavnega sodišča o izenačitvi financiranja javnih in zasebnih šol je napačna!

  Ustavno sodišče izenačuje financiranje z argumentom, da imajo vsi otroci pravico do enakega financiranja osnovnošolskega izobraževanja. Seveda jo imajo! Tega jim nihče ne oporeka! Ne more pa si vsak izmisliti svoj način izvedbe te pravice in zahtevati, da mu ga država plačuje! Po logiki ustavnega sodišča torej lahko jaz najamem univerzitetne profesorje, ki bodo hodili mojega otroka poučevat na dom, račune bom pošiljal pa na ministrstvo za šolstvo. Saj ima tudi moj otrok pravico do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja, mar ne?

  Če odmislimo komunistično vzgojo v javni osnovni šoli, je slovensko javno osnovno šolstvo dobro urejeno, zato ne rabimo nobenih zasebnih osnovnih šol.Tudi za krščanske otroke je dovolj dobra javna osnovna šola! Če Cerkev z javno OŠ ni zadovoljna in hoče zato imeti svoje osnovne šole, naj si jih tudi financira. Pa ne 15-procentno, ampak vsaj 50-procentno!

  Všeč mi je

 4. Oh sej nam gre še kar dobro. Dokler rdeča mafija ne bo uzakonila obvezno evtanazijo
  nekoristnih upokojencev, ki si ne morejo privoščiti doma upokojencev se veselimo življenja v demokratični in socialni državi Sloveniji.

  Všeč mi je

 5. Kako je mogoče, da ljudje enostavno ne razumejo, da predmetna Odločba Ustavnega sodišča ne govori o enakem financiranju javnih oziroma zasebnih osnovnih šol, ampak o enakem financiranju javno veljavnega programa osnovne šole v zasebnih oziroma javnih šolah? Javno veljavni program osnovne šole namreč poteka tako v javnih in tudi v zasebnih šolah. In samo za ta program je Ustavno sodišče reklo, da mora biti plačan iz proračuna RS v enaki višini za vse osnovne šole, javne in zasebne osnovne šole.
  Način izvedbe pravice do enakega financiranja javno veljavnega programa osnovne šole si lahko izmisliš na načine, ki so določeni v zakonu (zakon o osnovni šoli in ZOFVI); jih je več. Kar se tiče pa univerzitetnih profesorjev; ja, seveda, če so vpisani v razvid pri pristojnem mionistrstvu, vendar dvomim, da bi se ukvarjal s toliko birokracije, da bi se ti to plačalo, ker je treba prikazati nešteto dokumentov, da bi se ti plačila izvajala. Pa vprašanje, če bi se tudi oni ukvarjali s tem, ker imajo veliko več bolj donosnih poslov.
  V prvem stavku zadnjega odstavka prideš v klasično si nasprotje! Kar se tiče pa drugega stavka zadnjega odstavka – Odločba Ustavnega sodišča ne govori o nobenih krščanskih otrocih in prav tako ne zakonodaja, tako, da je argument votel. Pa nenazadnje, zakaj pa ne bi smeli imeti zasebnih osnovnih šol, ki pa seveda izvajajo tudi javno veljavni program osnovne šole? Saj smo menda v demokraciji in smo menda enaki pred zakonom, ali?

  Všeč mi je

 6. Z vidika davkoplačevalca je pomembno, katera oblika osnovnošolskega izobraževanja je cenejša. Mislim, lahko pa se motim, da je ceneje, če teh 40 otrok ene stopnje osnovne šole Alojzija Šuštarja razporedimo na javne šole blizu njihovega doma. Za vsakega od teh otrok je namreč plačan prosti stol v razredu javne šole in učiteljica, ki bi za isto plačo imela enega ali dva otroka več v razredu. In ogrevanje razreda na bi bilo zaradi dveh dodatnih otrok v razredu nič dražje. Če pa za te otroke ustanovimo dodatno šolo, pa imamo dodaten strošek z učiteljem, ogrevanjem itd. Logično, da kot davkoplačevalec temu nasprotujem.

  Seveda lahko kakšen tehten razlog za ustanovitev zasebnih OŠ to moje stališče razveljavi. Vendar ga jaz ne vidim! Komunistična vzgoja v javni OŠ bi lahko bila razlog za ustanavljanje zasebnih OŠ. Vendar: po eni strani je možno komunistično vzgojo iz javne OŠ izločiti, po drugi strani pa z ustanavljanjem cerkvenih OŠ problem ni rešen: z dvema cerkvenima osnovnima šolama namreč komunistične vzgoje rešimo zelo majhen delež slovenskih otrok. Pri tem je treba še pripomniti, da Cerkev v tridesetih letih ni nič naredila za izločitev komunistične vzgoje iz javne OŠ, pripravljena pa je plačevati velik strošek za “rešitev” peščice otrok. Niti toliko se ni potrudila, da bi bil župnijski verouk vključen med obvezne izbirne predmete v osnovni šoli, tako da je Slovenija edina država v EU, ki ima verouk izključen iz OŠ. Zdaj pa Cerkev to svojo napako uporablja kot argument za ustanavljanje cerkvenih OŠ.

  Še enkrat: saj ni problem, da ne bi smeli imeti zasebnih osnovnih šol! Z vidika davkoplačevalca je problem samo, če so za enak efekt dražje kot javne. Za vernika pa bi moral biti problem večji: on meče denar v pušco, Cerkev ga pa zapravlja za drage osnovne šole za peščico otrok.

  Všeč mi je

 7. Zakaj pa štrukljevi svizci ne bi imeli malo konkurence. Šolo lahko ustanovi vsak, ki izpolni vse pogoje in pridobi akreditacijo ministrstva za šolstvo. Če bodo starši raje vpisovali otroke v zasebne šole, ker bodo boljše, bodo pa zaprli kakšno državno šolo.
  Konkurenca je vedno dobrodošla, posebej za naš okrnel in statičen šolski sistem.
  Pridobimo pravzaprav vsi. Otroci pridobijo boljšo izobrazbo, država ima manj stroškov, pa še starši so zadovoljni. Svizci pa ne bodo toliko stavkali.

  Všeč mi je

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s