Privilegirane penzije za Vilfane ali Zemljariče?

Poslanci odločajo, ali bo bo država izjemnim športnikom doplačevala za najvišje pokojnine v državi. Med upravičenci bo tudi Peter Vilfan (DeSUS), ki je predlog prvi podpisal. Predlog, da bi  športnikom dodelil najvišje pokojnine, je ob Vilfanu  podpisalo še 53 poslancev SMC, Desus, SD, nepovezanih, ki  trdijo, da dodatek kratkoročno ne bo imel finančnih posledic za  proračun. Trditev je  neresnična. Pa tudi smešna.

Drnovšek je bil velikodušen

Izjemne pokojnine in različne priznavalnine (dodatki) v preteklosti niso bile neobičajne. V času socializma so jih množično dobivali borci in revolucionarji, od osamosvojitve največkrat kulturniki. Mogoče je bilo dobiti celo izjemno pokojnino in več priznavalnin (dodatkov k pokojninam) hkrati.  V letu 1998 je ZPIZ izplačeval republiško priznavalnino 198 posameznikom, do leta 2010 pa se je število prejemnikov zmanjšalo na 57. V obdobju, ko je poslovanje pred desetletjem pregledovalo računsko sodišče, je 31 posameznikov hkrati prejemalo izjemno pokojnino in republiško priznavalnino, eden izmed njih pa je poleg izjemne pokojnine in republiške priznavalnine prejemal še kulturno priznavalnino. V letu 1998 je ZPIZ izplačeval kulturno priznavalnino 49 posameznikom, do leta 2010 pa se je število prejemnikov povečalo na 114.

Zaradi revizije računskega sodišča, ki je pokazala, da je bilo s pokojninami in raznimi podobnimi izplačili v preteklosti narobe skoraj vse, kar je mogoče, nekoliko pa tudi zaradi finančnih težav države, jih vlade po letu 2008 niso več razdeljevale. Statistika za desetletje pred tem pa kaže, da so izjemne pokojnine najbolj velikodušno delile vlade, ki jih je vodil Janez Drnovšek (LDS). Statistika je  takšna:

Zanimivo je, da računsko sodišče vladi Janeza Janše (SDS), ki je razdelila zelo malo izjemnih pokojnin, očita, da je “z odločitvijo, da od aprila 2004 do oktobra 2007 ne odloča o morebitnih prejemnikih izjemnih pokojnin, te posameznike neenako obravnavala v primerjavi s posamezniki pred tem obdobjem in po njem”;

Finančno pa je bila posledica dodeljevanja izjemnih pokojnin takšna:

Vilfan bi neobdavčeno in ženski izračun

Dodatek, ki bi ga k pokojnini, ki jo izplačuje pokojninski zavod, po Vilfanovem predlogu primaknila državna blagajna, bo nekdanjemu športniku zagotovil najvišjo možno pokojnino, četudi ni vplačeval toliko, da bi jo lahko dobil. Najprej je Peter Vilfan predlagal celo še več kot to. Predlagal je, da bi bil »državni dodatek« neobdavčen in bi se tudi moškim športnikom izračunaval na ženski način, ki je finančno precej ugodnejši od moškega.

Da je šel Vilfan predaleč, je pokazalo opozorilo zakonodajno pravne službe državnega zbora. Zapisali  so: »Neobdavčitev odpira vprašanje enakosti z drugimi državljani upokojenci, ki takega izvzetja niso deležni; v nekaterih primerih gre lahko za upokojence, kjer je država s svojimi ukrepi prav tako želela omogočiti njihovo materialno varnost, ne glede na plačane prispevke.« Podobno so iz vlade ocenili, da moškim ni mogoče kar dodeliti pravic žensk, ki se povrhu vsega še spreminjajo z leto.

Ne le medalje, tudi Bloudkova priznanja

Vezanost na bolj ugodne ženske pri določanju višine pokojninskega dodatka športniku so poslanci prejšnji teden umaknili.

Dodatek bo po predlogu, o katerem bo odločal državni zbor, vezan na »višino starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, ki jo za 40 let pokojninske dobe lahko prejemajo moški, kot je to določeno v vseh do sedaj veljavnih predpisih.« Najvišja osnova za ta izračun znaša letos 3.152,4 evrov. Višina pokojnine je odvisna še od delovne dobe: za 15 let znaša dobro četrtino ali 819,6 evrov, za 40 let delovne dobe pa 57,24 odstotka tega zneska ali 1.804,7 evrov.

Ob nekdanjih in sedanjih športnikih, ki so ali bodo dobili medalje na svetovnih prvenstvih ali olimpijskih igrah, so poslanci, da bi zagotovili “enakopravnost”, kot upravičence dodali še športnike invalide, ki imajo tudi podobna tekmovanja, pa šahiste… Dodali so tudi športnike prejemnike Bloudkovih priznanj. Časovno pravica, kot so opozorili pravniki v državnem zboru, ni omejena in vlada bo zato morala najvišje pokojnine izplačevati vsem, ki izpolnjujejo pogoje, tudi če so medalje ali Bloudkova priznanja dobili še v nekdanji Jugoslaviji. Trditev, da ne bo finančnih posledic, je precej smešna.

 Kocijančič, Zemljarič in JLA brez dodatka

Čeprav so poslanci na Vilfanov predlog prejemnike pokojninskih dodatkov razširili tudi na tiste, ki so dobili Bloudkove nagrade, se zdi, da pa to ne pomeni, da bosta dodatek k pokojnini dobila tudi nekdanji predsednik SD in dolgoletni šef olimpijskega komiteja Janez Kocijančič ali nekdanji šef socialistične vlade Janez Zemljarič. Oba sta Bloudkova nagrajenca. Kocijančič je nagrado dobil za organizacijsko delo v smučarski organizaciji že leta 1985, tistega leta tudi Zemljarič za vodstveno in organizacijsko delo v telesni kulturi.

Zakon bo kot upravičence, vsaj po dosedanji verziji, določil športnike, ki so nagrade dobili za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek. Omenjena med te ne sodita. A končno verzijo bo, verjetno še ta mesec, določil državni zbor. Ko gre za denar, in v desetletjih  se nabere tudi sto tisoč evrov, je veliko mogoče. No, Kocijančič in Zemljarič imata glede na funkcije in zaslužke tudi brez teh dodatkov najbrž že pravico do najvišje pokojnine.

V preteklosti je Bloudkovo nagrado dobil tudi Odbor Po poteh partizanske Jelovice, pa Poveljstvo ljubljanskega armadnega območja. V novejši zgodovini pa za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, denimo, Srečko Katanec, ki je zanesljivo bolj popularen od oficirjev, ki so vodili ljubljansko območje.

[poll id=”6″]

 

Advertisements

6 thoughts on “Privilegirane penzije za Vilfane ali Zemljariče?

 1. Pokojninski sklad je osiromašen. V njega se nateka premalo sredstev, ki ne pokrivajo niti pokojnin za upokojence, ki prejemajo “čisto” pokojnino zasluženo z delom.
  Na ta shirani sklad so obešene še vse dodatne “pokojnine” za določene zaslužne in “zaslužne” prejemnike. S temi dodatnimi “pokojninami” je sklad še bolj obremenjen in primankljaj večji. Primenkljaj zapolnjujejo sredstva iz proračuna in tako statistično država izkazuje primanjljaj kot element, ki ga je otrebno zmanjševati, s tem seveda pred vsem pokojnine zaslužene z rednim delom in tako upokojenci postajajo vedno revnejši.Prejemniki izrednih pokojnin niso deležni takšne redukcije. Posledica redukcije je ta, da kar dobršen del rednih upokojnecev s prejetimi pokojninami ne morejo preživeti, kar je sramota.
  Tukaj pa se pkaže hinavščina države, ozroma vladajoče politike. Namesto, da bi naredila red pri pokojninah in od pokojninskega sklada ločila vse izredne pokojnine, ki niso zaslužene z delom in očistila pokojninski sklad s čimer bi se redne pokojnine zanesljivo dvignile in bi bilo tistih, ki s pokojnino ne morejo preživeti znatno manj, socialna država še kar vztraja, da se mešajo redne pokojnine zaslužene z delom z izrednimi pokojninami, ki jih prejemajo najrazlićnejši saslužneži , “zaslužneži” in priviligiranci.
  Ko denarja zmanjka, pa se pojavijo socialni korekrivi. Ti so krivični pred vsem za tsite redne upokojence, ki so z rednim delom zaslužili višje pokojnine, ker so imeli višje plače, redno odvajali sredstva v pokojninski sklad in znatno več prispevali za svoje zaslužene pokojnine. Država s svojo propagando tem upokojencem očita visoke, previsoke pokojnine, zato jim ih zmanjšuje,dodatke pa daje onim z nizkimi in prenizkimi pokojninami in tako postopno uvaja uravnilovko med upokojenci.
  Ponovno poudarjam: pokojnine iz dela so zaslužene in so last delavcev, ki so si jih zaslužili in niso nikakršen socialni trasnsfer,odvisen od vskokratne vlade in bedakov, ter lopovovv ki so v vladi. Pokojnine upokojencem ne dodeljuje bedasti Erjavec, pokvarjena ministrica za delo, ali prevzetni Miro Cerar. Tudi Vilfan ne. Če želi takšna cotasta politika in takšni pokvarjenci, kot so koalicisjki politiki, podkupovati svoje privržence, naj jih, ampak s posebnim zakonom,ki direktno obremenjuje proračun. Tako bodo ljudje, pred vsem pa delavci, ki so si z delom zaslužili redne pokojnine vedeli, koliko jih stanejo priviligiranci.
  Potem tudi ne bo dvoličnosti, ki vlada sedaj. Namreč da Pahor in Cerar prejemata plače, ki jih na plačni lestvici najbolje plačanih državnih uslužbencev uvrščamo na stoto, ali dvestoto mesto. Prav tako pa tudi zaslužne državljane, akademike, zaslužne športnike in umetnike..
  Če je športnik tako vreden, naj ima na vrhuncu kariere višjo plači kot direktor NLB, saj je popularnejši in naredi za Slovenijo več, kot bankster, ki na debelo krade in transferira zaslužen denar v tujino.
  Če pa Vilfanu teče voda v grlo in si išče volivce, naj del svoje plače podeli s klošarji in bifejskimi strokovnjaki po Ljubljani in bo dobil dovolj glasov, da bo ponovno ždel v pralamentu in si grel rit.

  Všeč mi je

 2. Vesel bi bil, če bi mi kdo pojasnil kaj dobrega za mojo domovino je storil Vilfan.

  Igral se je z žogo, bil za to pošteno plačan, poizkusil je biti novinar.

  Fant je ekonomski tehnik, naj dela to kar zna.
  Sedaj pa mu je stopilo v glavo, da je on nekaj več kot jaz, ki sem delal 40 let in imam toliko penzije kot določa zakonodaja.

  Ne vidim nobenega razloga za posebne penzije ali kakršne koli dodatke komurkoli.

  Všeč mi je

 3. Vilfan kaj posebnega za slovenski šport ni storil. Bil je reprezentant,profesionalec v svoji panogi,zaposlen pri špotnih društvih v tujini. Kam je vložil denar dobro plačane zaposlitve? V pokojniski sklad verjetno ne,če je danes revež.Avtomobili,luksus? Če je to , ne bi kot upokojenec smel biti v breme drugim.
  To njegovo (in ostalih )vsiljevanje predpisa v lastnem interesu je samo še ena navadna svinjarija več,ki bo verjetno uspela.

  Všeč mi je

 4. ..iz pokojninskega sklada se morajo izplačevati samo pokojnine, ki izvirajo iz delavne dobe …če sem v 40.letih v pokojninski sklad vplačal 400.000 eur, mi sedaj pripada cca 500 eur pokojnine – v 15 letih kar je povprečje koriščenje pokojnine bom od SPiza dobil cca 100.000 eur—seveda se sedaj sprašuješ kdo je pokuril ostanek vplačanih prispevkov… za 40. let delovne dobe bi morale biti pokojnine med 800 – 1.300 eur … izjemnih pokojnine pa se naj izplačujejo iz proračuna, saj ti delajo dobro za državo ne za Spiz…

  Všeč mi je

 5. Največji športni dosežek Vilfana je bila njegova rit, ki jo je pokazal na neki tekmi.
  Vse te “izjemne” penzije in dodatke pa bodo plačali vsi tisti, ki komaj preživijo mesec s svojo prigarano plačo!

  Všeč mi je

 6. Ena od bolj razumljivih opredelitev politike je, da je to razpolaganje s tujim denarjem. No, to gotovo velja za poslanca Petra Vilfana in njegov predvolilni poskus, da bi ponovno obšel načelo enakosti vseh državljanov pred zakonom in veljavni pokojninski zakon z novimi izjemami po njegovi osebni presoji.
  Peter Vilfan ima v svobodni družbi pravico in možnost, da skupaj s somišljeniki ustanovi zasebni sklad za dodatno rento izbranim družbenim skupinam. Navsezadnje lahko to nalogo za dodatno socialno varstvo športnikov prenese tudi na Olimpijski komite in deli rente iz namenskih sredstev za vrhunski šport.
  A nobene, prav nobene pravice nima z novimi stroški za dodatke poljubnim izbrancem (tokrat športnikom) dodatno bremeniti že tako premalo zajeten pokojninski sklad, ki je po zakonu zbiran in namenjen zavarovancem, ki so skozi profesionalno kariero ves čas v skladu s pravili igre ustrezno vplačevali v pokojninski sklad.
  Tu nikakor ne gre za uveljavljanje načela solidarnosti, ampak za nasilno vzpostavljanje novih nedopustnih družbenih privilegijev in novih privilegirancev na eni ter novih oškodovancev oziroma novih žrtev neenakosti pred zakonom in novih družbenih nepoštenosti.

  Všeč mi je

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s